ΩΦΕΛΗ ΤΟΥ CORDYCEPTS

Καταχώρηση 2015/08/24

Το Κόρντισεπς έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες από την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (ΠΚΙ) για να βοηθήσει άνδρες αλλά και γυναίκες που παρουσιάζουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες. To Cordyceps, επίσης, φημίζεται ως ισχυρό αφροδισιακό. Επιστήμονες έχουν απομονώσει δύο χημικα συστατικά του, δεοξυαδενοσίνη και κορντισεπικό οξύ (μαννιτόλη), τα οποία πιστεύεται ότι είναι οι δραστικές ενώσεις που αυξάνουν την σεξουαλική ορμή & διάθεση. Αυτές οι ίδιες ενώσεις πιστεύεται, επίσης, ότι βελτιώνουν τη λειτουργία των πνευμόνων και αύξηση των επιπέδων ενέργειας. 

A. Tρεις ξεχωριστές μελέτες διεξήχθησαν σε 756 ατόμα με μειωμένη σεξουαλική ορμή & επιθυμία που έλαβαν είτε ψευδοφάρμακο (placebo) είτε 3 γρ. Κόρντισεπς ημερησίως για 40 ημέρες
Τα αποτελέσματα αυτών των κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι το 64,8% των χρηστών Κόρντισεπς ανέφεραν σημαντική βελτίωση στη σεξουαλική λειτουργία σε σύγκριση με το 23,8% της ομάδας του ψευδοφαρμάκου (placebo). Επίσης, η λίμπιντο και η σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες αυξήθηκε κατά 86%. 
Τα ευρήματα φαίνονται σε αυτό το αρχείο Zhu, J. et al. The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis The Journal Of Alternative And Complementary Medicine [part 1]Volume 4, Number 3, 1998, pp. 289—303.
Κόρντισεπς & Βελτίωση της Ερωτικής Λειτουργίας
Κόρντισεπς & Βελτίωση Της Ερωτικής Λειτουργίας & Διάθεσης
B. Τα αποτελέσματα μίας άλλης μελέτης που διεξήχθη σε ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες με μειωμένη λίμπιντο, ανικανότητα και άλλες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, στους οποίους χορηγήθηκαν 3 γρ. ημερησίως Κόρντισεπς για 40 ημέρες, παρουσίασαν αύξηση του χρόνου επιβίωσης των σπερματοζωαρίων και αυξημένο αριθμό σπερματοζωαρίων, καθώς επίσης και η πλειοψηφία των ανθρώπων που συμμετείχαν ανέφεραν βελτίωση στην λίμπιντο και στην σεξουαλική υγεία τους.
Τα ευρήματα φαίνονται σε αυτό το αρχείο Zhu, J. et al. The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis The Journal Of Alternative And Complementary Medicine [part 2] Volume 4, Number 4, 1998, pp. 429 - 457.
Γ.  Στο εξαιρετικό βιβλίο «Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World” στην σελίδα 41, στον πίνακα "Cross-Index of Mushrooms and Targeted Therapeutic Effects", το Κόρντισεπς αναφέρεται ότι ενισχύει σημαντικά την σεξουαλική λειτουργία και είναι το μοναδικό από τα 18 συγκρινόμενα μανιτάρια, το οποίο χαρακτηρίζεται ως "sexual potentiator".
Δ. Σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) κλινική μελέτη σε ηλικιωμένους ασθενείς, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα άτομα που έλαβαν θεραπεία με Cordyceps sinensis ανέφεραν, μεταξύ άλλων, σημαντική κλινική βελτίωση στην υποσεξουαλικότητα ενώ καμία βελτίωση δεν αναφέρθηκε στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. 1,7,16-18
Άλλες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, έδειξαν όμοια αποτελεσματικότητα του Cordyceps στην αντιμετώπιση της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας και στυτικής λειτουργίας. 14,44 Πηγή
Κορντισεπς για τη Λίμπιντο
Κορντισεπς για ενισχυμένη Λίμπιντο
Ε. Ο αριθμός των μη-γόνιμων σπερματοζωαρίων βελτιώθηκε κατά 300% με την χρήση συμπληρώματος cordyceps. (Huang Υ, Lu J, Zhu Β, Wen Q, Jia F, Zeng S, T Chen, Λι Υ, Xheng G, . yi Ζ. Zhongchengyao Yanjiu 1987; (10) :24-25)
Ωστόσο, η πιο δραματική απόδειξη προήλθε από μία Μελέτη Γονιμότητας (Guo YZ J Modern Diagnostics Therapeutics 1986; (1) :60-65) που περιελάμβανε μια κλινική έρευνα σε 22 άνδρες και έδειξε ότι το συμπλήρωμα Cordyceps αύξησε κατά 33% τον αριθμό των σπερματοζωαρίωνμείωσε 29% την συχνότητα εμφάνισης δυσμορφιών στα σπερματοζωάρια, και αύξησε 79% το ποσοστό επιβίωσης τους μετά από χορήγηση συμπλήρωμα cordyceps για 8 εβδομάδεςΠηγή

ΣΤ. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η 17β-οιστραδιόλη (Ε2), επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της ωρίμανσης ωοκυττάρων και, κατ’επέκταση, το αποτέλεσμα της θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  
Το Cordyceps sinensis πιστεύεται ότι ενισχύει τη λίμπιντο και τη γονιμότητα και στα δύο φύλα ενώ ο μηχανισμός της επίδρασης του στις γυναίκες δεν έχει καθοριστεί.  
Βρήκαμε ότι το Cordyceps επάγεται της Ε2 παραγωγής με έναν δόσο-εξαρτώμενο και χρόνο-εξαρτώμενο τρόπο.  
Αυτά τα δεδομένα ίσως βοηθήσουν στην ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών για τη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας της γονιμοποίησης in vitro.  
Upregulation of steroidogenic enzymes and ovarian 17beta-estradiol in human granulosa-lutein cells by Cordyceps sinensis mycelium.