Το σεμινάριο παρέχει εκπαίδευση στην Βασική Υποστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ/CPR) και στην χρήση

Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

 

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με χρήση προπλασμάτων και ΑΕΑ, προβολή VIDEO, power point, επίδειξη χειρισμών Πρώτων Βοηθειών, πρακτική εξάσκηση, αξιολόγη

ση του προγράμματος & 

συμπλήρωση ερωτηματολόγιου γνώσεων.

Απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, επιχείρηση, εταιρία ή ιδιώτη.


Απαραίτητη η πιστοποίηση εάν έχετε Αυτόματο 

 Εξωτερικό Απινιδωτή στο χώρο εργασίας ή είναι απαραίτητο να υπάρχει.

Θέματα

 • Προσωπική ασφάλεια:  Προστασία διασώστη – θύματος/ ασθενούς (προστατευτικά   μέσα)
 • Αρχική εκτίμηση & φροντίδα – Βασικά βήματα
 • Απελευθέρωση & διάνοιξη αεραγωγού   
 • Πρόληψη μετάδοσης ασθενειών (γάντια, μάσκες εμφυσήσεων),
 • Καθαρισμός αεραγωγού από υγρό στοιχείο: log roll
 • Θέση Ανάνηψης,
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ/CPR)
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) με θέματα:
  • Χρησιμοποιώντας έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ/AED)
  • Βασική λειτουργία ΑΕΑ
  • Μηνύματα σφάλματος ΑΕΑ

              Άλλα θέματα που αφορούν τον ΑΕΑ

 

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό και εξοπλισμό που χρειάζεται για την διεξαγωγή του σεμιναρίου:έντυπο υλικό, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗ & ταυτότητα διασώστη (walletcard), από τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό EMP MEDIC FIRST AID.