Φαρμακείο Επιχειρήσεων που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις πάσης φύσεως που απασχολούν προσωπικό:

 

Παράληψη του εργοδότη ή του εκπροσώπου του για την πιστή τήρηση των παραπάνω επιφέρει αφενός τις διοικητικές ποινές / πρόστιμα του άρθρου 71 του Ν. 3850/2010 όπως ισχύουν κάθε φορά, (σήμερα από 500 μέχρι 50.000 ευρώ) και αφετέρου τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 72 του παραπάνω νόμου (σήμερα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μήνες ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή εκτός του προστίμου και με τις δύο αυτές ποινές φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Διαβάστε περισσότερα...

 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών είναι σχεδιασμένα ώστε να απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη εμπειρία, και το εργασιακό περιβάλλον.

 

Τα παρεχόμενα σεμινάρια πρώτων βοηθειών  απολαμβάνουν διεθνούς κύρους, βασίζονται στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία και ακολουθούν τα δημοσιευμένα από τη Διεθνή Επιτροπή Αναζωογόνησης (ILCOR) πρωτόκολλα.

 Δείτε περισσότερα για τους φορείς πιστοποίησης των σεμιναρίων.