Πρώτες Βοήθειες στην εργασία

 Τριήμερο σεμινάριο πρώτων βοηθειών που απευθύθνεται σε εργαζομένους και επιχειρήσεις με αυξημένο αριθμό εργαζομένων και διερχόμενων πελατών στον εργασιακό χώρο. Επίσης σε χώρους εργασίας με αυξημένα ποσοστά ασθενειών και τραυματισμών (πχ εργοστάσια).

 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών στην εργασία της Rescue Training International, εγκρίθηκαν και αναγνωρίζονται απο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διατείθενται επίσης σε όλη τη Βρετανική και Ιρλανδική επικράτεια σύμφωνα με τις οδηγίες 1981, υπό την εποπτία του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Health and Safety Executive).

 

Θέματα

 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στους χώρους εργασίας.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 • Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Βασικές γνώσεις πνιγμονής
 • Καρδιακή Ανακοπή
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κρίση επιληψίας
 • Αιμορραγία
 • Εγκαύματα
 • Σωματική Καταπληξία
 • Αιφνίδιες δηλητηριάσεις
 • Αναφυλακτικό Σοκ
 • Κακώσεις των οστών,  μυών και αρθρώσεων
 • Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη
 • Τραύματα θώρακος
 • Τραύματα οφθαλμών
 • Μικρά τραύματα και πληγές
 • Εγκεφαλικό
 • Άσθμα
 • Διαβήτης

Μπορεί να  γίνει συνδυασμός με τα προγράμματα: 

«Χρήση Εξωτερικού Απινιδωτή» & «Χρήση Οξυγόνου»

Η πιστοποίηση είναι από την RTI και έχει τριετή ισχύ.

Ζητήστε μας μια προσφορά συνεργασίας για ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο.