Η Rescue Training International (RTI)  είναι διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός. Τα προγράμματα της αναγνωρίζονται σε περισσότερους απο 60 οργανισμούς και ινστιτούτα παγκοσμίως και η πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη.

 

Είναι εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας καθώς επίσης τελεί μέλος της Ομοσπονδίας Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών της Μεγάλης Βρετανίας (FOFATO).

 

Τα παρεχόμενα προγράμματα πρώτων βοηθειών βασίζονται στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία και ακολουθούν τα δημοσιευμένα από τη Διεθνή Επιτροπή Αναζωογόνησης (ILCOR) πρωτόκολλα.

Είναι επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες των παρακάτω επιστημονικών φορέων:

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
 • Αμερικάνικος Οργανισμός Καρδιολογίας
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης Ασίας - Ειρηνικού

Οι εκπαιδευτές της Rescue Training International είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο των πρώτων βοηθειών, ενώ κατέχουν τους ανώτερους τίτλους (Εκπαιδευτής Εισηγητών) που απονέμονται από διεθνής οργανισμούς.

Αναγνώριση / Έγκριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της RTI

 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (CY) Κ.Δ.Π. 198/2009.
 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ 21.01.6.3.19-15) Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικες.
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαμόρφωσης Υπηρεσιών και Δεξιοτήτων σε Παιδιά (GB) 12ωρη Εκπαίδευση Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών για Επαγγελματίες.
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΚΑΡ.Π.Α. - Απινίδωση)
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων με Παιδιά (GB).
 • Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία (GB)
 • Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Βοσνίας και Ερζεγοβίνης