Πρώτες Βοήθειες
Εκπαιδευτικό ΠρόγραμμαΤιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 230€
Βασική Υποστήριξη Ζωής 95€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 75€
Πρώτες Βοήθειες 70€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες 135€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες 90€

 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία 3 ημέρες – 18 ώρες 300€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 1 ημέρα – 6 ώρες 150€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (ανανέωση πιστοποίησης) 200€
Επείγοντα Περιστατικά (ανανέωση πιστοποίησης)

110€

 

Ειδικές Πρώτες Βοήθειες
Εκπαιδευτικό ΠρόγραμμαΤιμή
Πρώτος Βοηθός – Επίπεδο 1 280€
Πρώτος Βοηθός – Επίπεδο 2 500€
Οξυγόνο Πρώτων Βοηθειών 75€