ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ 1- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Η πρώτη ενέργεια στην αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας είναι:
Η άμεση πίεση επί του τραύματος.
2. Τι θα πρέπει να κάνετε σε ενήλικα με πνιγμονή που δεν αναπνέει και δεν ανταποκρίνεται;
Εφαρμογή ΚΑΡ.Π.Α.
3. Θα μετακινούσατε θύμα με τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη;
Μόνο εάν υφίσταται παράλληλος κίνδυνος για τη ζωή του.
4. Ποια είναι η αναλογία μεταξύ θωρακικών πιέσεων & διασωστικών αναπνοών σε ενήλικο θύμα όταν εφαρμόζουμε ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση);
30 συμπιέσεις /2 αναπνοές