Τιμοκαταλογος

Οι τιμές αυτές αφορούν ατομικά μαθήματα και μικρά γκρουπ εως 3 ατόμων.

Για εταιρείες και οργανωμένες ομάδες παρέχονται ειδικές τιμές. Ζητήστε μας μια προσφορά.

Εκπαιδευτικό ΠρόγραμμαΤιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών230€
Βασική Υποστήριξη Ζωής120€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής120€
Πρώτες Βοήθειες120€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες180€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες120€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 1 ημέρα – 6 ώρες150€
Πλήρης Εκπαίδευση(ανανέωση πιστοποίησης)200 €
Επείγοντα Περιστατικά (ανανέωση πιστοποίησης)110€