Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,06% 2021

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ: Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές, από τις οποίες το 0,06% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΠρογραμμάτωRead More…

Στατιστικά παιδικών ατυχημάτων

Έρευνα: Το 80% των παιδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα γίνεται μέσα στο σπίτι.Σύμφωνα με την έρευνα το 70% των εντός του σπιτιού ατυχημάτων συμβαίνουν στο καθιστικό και το υπνοδωμάτιο όπου το παιδί βρίσκεται τις περισσότερεςRead More…

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Τα θέματα πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθ. 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για τηRead More…

Μαθήματα για Γονείς

“Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για το νεογέννητο, το βρέφος και το παιδί” Στα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για την οικογένεια, θα μάθετε πως να βοηθήσετε αποτελεσματικά το παιδί σας όταν βρίσκεται σε επικίνδυνη για την ζωRead More…