Επείγοντα Περιστατικά στην Εργασία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

Το σεμινάριο αυτό, έχει σαν σκοπό να προετοιμάσει τους εργαζομένους κάθε ειδικότητας  στην παροχή Α’ Βοηθειών.

Απευθύνεται: σε εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

 Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Επαρκής θεωρητική κατάρτιση με παραδείγματα περιστατικών Α’ Βοηθειών, υποθετικά σενάρια και χρήση οπτικοακουστικού υλικού
 • Χρήση προπλασμάτων, μάσκες εμφυσήσεων μια χρήσης
 • Διαδραστική εκπαίδευση με ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Διάρκεια: 6-7 ΩΡΕΣ (μονοήμερο)

Χρηματοδότηση: Το σεμινάριο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά και η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)


Θεματολογία:

 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Πνιγμονή από τροφή.
 • Καρδιακή προσβολή.
 • Αναίσθητος πάσχοντας.
 • Επιληψία
 • Αιμορραγία.
 • Καταπληξία.
 • Περιποίηση μικρών τραυμάτων και πληγών.

Θέματα επιλογής: Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής.

Χωρίς γραπτές εξετάσεις

Διάρκεια πιστοποίησης: 3 χρόνια