Επείγοντα Περιστατικά στην Εργασία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

Διάρκεια εκπαίδευσης 6 ώρες

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά και η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)


Θεματολογία:

 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Πνιγμονή από τροφή.
 • Καρδιακή προσβολή.
 • Αναίσθητος πάσχοντας.
 • Επιληψία
 • Αιμορραγία.
 • Καταπληξία.
 • Περιποίηση μικρών τραυμάτων και πληγών.

Θέματα επιλογής: Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Χωρίς γραπτές εξετάσεις

Διάρκεια πιστοποίησης: 3 χρόνια