ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το πρόγραμμα “Πρώτες βοήθειες στην εργασία” είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικό υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Το σεμινάριο αυτό, έχει σαν σκοπό να προετοιμάσει τους εργαζομένους κάθε ειδικότητας  στην παροχή Α’ Βοηθειών.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Επαρκής θεωρητική κατάρτιση με παραδείγματα περιστατικών Α’ Βοηθειών, υποθετικά σενάρια και χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
 • Χρήση προπλασμάτων, εκπαιδευτικού απινιδωτή, ναρθήκων, επιδέσμων και λοιπού εξοπλισμού Α’ Βοηθειών, ώστε να είναι κατά το δυνατόν ρεαλιστική η εκπαίδευση.
 • Διαδραστική εκπαίδευση με ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Απευθύνεται: σε εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα κάθε ειδικότητας.

Χρηματοδότηση: Το σεμινάριο δύναται να χρηματοδοτηθεί μέσω της επιχείρησης που εργάζεστε από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%

Διάρκεια προγράμματος: 3 ημέρες (16- 18 ώρες).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου

 • Αναγνώριση Επειγόντων Περιστατικών
 • Έμφραξη Αεροφόρου Οδού
 • Σοβαρή Αιμορραγία
 • Θέση Ανάνηψης
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Πρώτες Βοήθειες (Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών & Τραυματισμών)

 • Αναγνώριση – Εκτίμηση Τραυματισμών
 • Αναγνώριση – Εκτίμηση Ασθενειών
 • Επιδέσεις
 • Τοποθέτηση Νάρθηκα
 • Κουτί Πρώτων Βοηθειών

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής σε ενήλικα και παιδί

 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Συντήρηση και Ασφάλεια του Α.Ε.Α.

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

 • Αναγνώριση Επειγόντων Περιστατικών
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής Παιδιού & Βρέφους
 • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 • Κοινοί Τραυματισμοί & Ασθένειες
 • Παθολογικές Ασθένειες
 • Περιστατικά Ιατρικής Αντιμετώπισης

Εξέταση εκπαιδευομένων:

 • Γραπτή πολλαπλής επιλογής
 • Πρακτική εφαρμογή
 • Η τελική εξέταση διεξάγεται από ανεξάρτητο εξεταστή της Rescue Training International.

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Γνώσης από τη Rescue Training International, με τίτλο ”Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία” με ισχύ τριών (3) ετών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΡΘΡΟ 45.