Ά Βοήθειες σε Προπονητές/ Εκπαιδευτικούς

Ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που απευθύνεται σε προπονητές και εκπαιδευτικούς, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες τους. Το σεμινάριο αποτελεί συνδυασμό 3 προγραμμάτων:

α) Βασική Υποστήριξη Ζωής

β) Επείγουσα Παιδική Βοήθεια &

γ) ΚΑΡΠΑ/ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

Με τίτλο σεμιναρίου:

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια
(Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος, ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτής)

Όσον αφορά στους προπονητές, το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών οδηγεί σε πιστοποιητικό Εκπαίδευσης κατάλληλο για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από την Rescue Training International.
Σύμφωνα με το Νόμο 4809/2021 – ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021, Άρθρο 36

Tο σεμινάριο πραγματοποιείτε διαδικτυακά (Θεωρητική κατάρτιση μέσω ZOOM) ή δια ζώσης.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Υλικό μελέτης
  • Ηλεκτρονική Εξέταση.
  • Πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

  • Διαδικτυακά (θεωρία): 5 ώρες
  • Δια ζώσης (θεωρία & πρακτική: 7 ώρες

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου.
  • Αναπνευστική παύση.
  • Έμφραγμα του μυοκαρδίου.
  • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή.
  • Πνιγμονή ενηλίκου.
  • Πνιγμονή παιδιού – βρέφους.
  • Σοβαρή αιμορραγία.
  • Σωματική καταπληξία (ΣΟΚ).
  • Εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Αναφυλαξία.
  • Πνιγμός.
  • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης.
  • Αναίσθητος πάσχοντας.
  • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας.
  • Αναγνώριση επείγοντος.
  • ΚΑΡ.Π.Α. ενηλίκου.
  • ΚΑΡ.Π.Α. παιδιού – βρέφους.
  • Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής.
  • Αντιμετώπιση λιποθυμικού επεισοδίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ : Μετά το τέλος του σεμιναρίου  θα λάβετε email με τον σύνδεσμο  της ηλεκτρονικής  εξέτασης και την λίστα με όλα τα πιστοποιημένα κέντρα RTI.  Εντός 1 έτους μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρακτικό μέρος του προγράμματός σας σε ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της επιλογής σας, και να αποκτήσετε τη διεθνή πιστοποίηση Rescue Training International (RTI).

Τιμή συμμετοχής για το θεωρητικό μέρος (Διαδικτυακά): 40€.

Τιμή συμμετοχής για το δια ζώσης (θεωρία & πρακτική): 140€.