ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 1

Επιλέξτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Μία είναι η σωστή απάντηση.

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ 1 (#7)