Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,06% 2021

ΑΡΘΡΑ

Notice: Undefined index: sfsi_plus_mastodonIcon_order in /var/www/vhosts/shakticenter.gr/medical-firstaid.gr/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1806

Notice: Undefined index: sfsi_plus_riaIcon_order in /var/www/vhosts/shakticenter.gr/medical-firstaid.gr/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1807

Notice: Undefined index: sfsi_plus_inhaIcon_order in /var/www/vhosts/shakticenter.gr/medical-firstaid.gr/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1808

Notice: Undefined index: sfsi_plus_inha_display in /var/www/vhosts/shakticenter.gr/medical-firstaid.gr/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1899

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ:

Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές, από τις οποίες το 0,06% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε) και αφορούν την διαχείριση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ), του ΟΑΕΔ.
Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση πραγματοποιεί εκπαίδευση του προσωπικού της, τότε το ποσό αυτό επιστρέφεται στην επιχείρηση, μέσω της υλοποίησης της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης ΛΑΕΚ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χάνεται.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

– Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2021. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

– Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία που θα ορισθεί με Απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ έως και την 20/12/2021.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2021, διαμορφώνεται ως εξής:

– Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2021.

– Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος 2021.

– Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2021.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

  1. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του ν. 1836/1989) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
  2. 3. Δεν χρηματοδοτούνται από το ΛΑΕΚ προγράμματα: – με μεθόδους εξ αποστάσεως κατάρτισης με εξαίρεση τα προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) – τα δια ζώσης προγράμματα που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον – μέρος των οποίων περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι – των οποίων η δομή δεν μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης/εγκυκλίου – που υλοποιούνται σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος στους ελεγκτές (π.χ σε πλοίο).
  3. 5. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να έχουν στη διάθεση των ελεγκτών/υπαλλήλων του ΟΑΕΔ το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, ή δίπλωμα οδήγησης
Please follow and share: