Τιμοκαταλογος

Οι τιμές αυτές αφορούν μικρά γκρουπ ως 5 άτομα.

Για εταιρείες και οργανωμένες ομάδες παρέχονται ειδικές τιμές. Ζητήστε μας μια προσφορά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΤιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών230€
Βασική Υποστήριξη Ζωής120€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής85€
Πρώτες Βοήθειες90€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες180€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες120€
Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (ενήλικας, παιδί, βρέφος, απινιδωτής)145€
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΤιμή
Πρώτος Βοηθός – Επίπεδο 1280€
Πρώτος Βοηθός – Επίπεδο 2500€
Οξυγόνο Πρώτων Βοηθειών95€
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ- UK)Τιμή
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία 3 ημέρες – 18 ώρες (UK)
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία 3 ημέρες – 18 ώρες (CY)
350€
300€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 1 ημέρα – 6 ώρες (UK)
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 1 ημέρα – 6 ώρες (CY)
160€
150€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (ανανέωση πιστοποίησης)200€
Επείγοντα Περιστατικά (ανανέωση πιστοποίησης)110€
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών Τιμή
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών980€
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία800€
Εκπαιδευτής Ειδικών Πρώτων Βοηθειών1250€
Διαδικτυακά Σεμινάρια – Θεωρητική εκπαίδευση με πιστοποιητικό γνώσηςΤιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών60€
Βασική Υποστήριξη Ζωής30€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής20€
Πρώτες Βοήθειες (Τραυματισμοί/Ασθένειες)30€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες50€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες35€
Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (ενήλικας, παιδί, βρέφος, απινιδωτής)45€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (UK)30€
Πρακτική Άσκηση – Διεθνής Πιστοποίηση (για κατόχους πιστοποιητικού γνώσης)Τιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών130€
Βασική Υποστήριξη Ζωής65€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής50€
Πρώτες Βοήθειες60€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες120€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες75€
Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (ενήλικας, παιδί, βρέφος, απινιδωτής)110€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (UK)120€

Στις τιμές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιλαμβάνεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και τα έξοδα της έκδοσης των πιστοποιητικών.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Γκρουπ ατόμων: 10% (οικογένεια ή φίλοι)
Άνεργοι με κάρτα ανεργίας: 10%
Πολύτεκνοι: 10%
Επανεκπαίδευση: 20%
Φοιτητές: 20%

Για απινιδωτές, οξύμετρα, κουτιά και είδη πρώτων βοηθειών δείτε εδώ: