Τιμοκαταλογος

Οι τιμές αυτές αφορούν ατομικά μαθήματα και μικρά γκρουπ ως 3 άτομα.

Στα προγραμματισμένα σεμινάρια το κόστος ανά σεμινάριο διαφοροποιείται.

Για εταιρείες και οργανωμένες ομάδες παρέχονται ειδικές τιμές. Ζητήστε μας μια προσφορά.

Εκπαιδευτικό ΠρόγραμμαΤιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών (διήμερο)230€
Βασική Υποστήριξη Ζωής100€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής85€
Πρώτες Βοήθειες (ασθένειες και τραυματισμοί)100€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες180€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες100€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 1 ημέρα – 6 ώρες150€
Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (BLS για ενήλικα-παιδί-βρέφος- χρήση Απινιδωτή)145 €
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Γκρουπ ατόμων: 20% (οικογένεια ή φίλοι)
Άνεργοι με κάρτα ανεργίας: 25%
Πολύτεκνοι: 25%
Επανεκπαίδευση: 20%
Φοιτητές: 15%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – Θεωρητική εκπαίδευση με πιστοποιητικό γνώσης (e-course)


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών45€
Βασική Υποστήριξη Ζωής25€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής15€
Πρώτες Βοήθειες25€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες35€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες25€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά28€

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Διεθνής Πιστοποίηση (για κατόχους πιστοποιητικού γνώσης)

Οι τιμές αφορούν γκρουπ άνω των 3 ατόμων. Για ιδιαίτερα και ως 2 άτομα, η τιμή είναι 20 € επιπλέον

Εκπαιδευτικό ΠρόγραμμαΤιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών120€
Βασική Υποστήριξη Ζωής65€
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής35€
Πρώτες Βοήθειες60€
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες95€
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες65€
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά85€

Στις τιμές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιλαμβάνεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και τα έξοδα της έκδοσης των πιστοποιητικών.