ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα προγράμματα της RTI είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να απευθύνονται σε ιδιώτες, εργαζομένους επιχειρήσεων, επαγγελματίες υγείας κ.α. χορηγώντας αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών της Rescue Training International (RTI) ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας.

Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη.

Οι εκπαιδευτές της RTI διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

Χάρη στην άρτια εκπαίδευση των εισηγητών της RTI, καλύπτονται ακόμη και οι πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το δίκτυο των εκπαιδευτών της Rescue Training International είναι διεθνές, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών διεξάγονται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

✔️ Αναγνώριση / Έγκριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της RTI:

✔️ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (CY) Κ.Δ.Π. 198/2009.

✔️ Πανεπιστήμιο Isabele I, Ισπανία.Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

✔️Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ 21.01.6.3.19-15) Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (CY).

✔️Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικες.

✔️Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες.

✔️Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαμόρφωσης Υπηρεσιών και Δεξιοτήτων σε Παιδιά (GB) 12ωρη Εκπαίδευση Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών για Επαγγελματίες.

✔️Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΚΑΡ.Π.Α. – Απινίδωση).

✔️Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων με Παιδιά (GB).

✔️Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία (GB) – Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία & Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία.

✔️Μέλος της Ένωσης Παρόχων Εκπαίδευσης Υγείας (AoHT) της Μεγάλης Βρετανίας.

✔️Βρετανική Ένωση Κανόε.

✔️ASI Academy of Surfing Instructors (GB).

✔️ Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής.

Έχετε επιχείρηση και θέλετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας? Επικοινωνήστε μαζί μου για ζήτηση προσφοράς.