Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών

Γίνε πιστοποιημένος Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με το πρόγραμμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών. Η Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών αποτελεί στάδιο εξέλιξης για όλους όσους παρακολούθησαν με εRead More…