Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών

Γίνε πιστοποιημένος Εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με το πρόγραμμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών.  Το  MEDICAL FIRST AID είναι εγκεκριμένο κέντρο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών,  με διεθνή πιστοποίηRead More…