Πρώτες βοήθειες σε νέους γονείς και εγκύους

Ειδικά σχεδιασμένο μάθημα πρώτων βοηθειών που απευθύνεται σε νέους γονείς και εγκύους αλλά και σε  φροντιστές μικρών παιδιών (συμπεριλαμβανομένων των παππούδων και των γιαγιάδων). Είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένα θέRead More…

Πρώτες βοήθειες σε νέους γονείς και εγκύους

Ειδικά σχεδιασμένο μάθημα πρώτων βοηθειών που απευθύνεται σε νέους γονείς και εγκύους αλλά και σε  φροντιστές μικρών παιδιών (συμπεριλαμβανομένων των παππούδων και των γιαγιάδων). Είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένα θέRead More…