Νταντάδες της γειτονιάς

RTI Επείγουσα Παιδική Βοήθεια “Νταντάδες της γειτονιάς”

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών Επείγουσα Παιδική Βοήθεια “Νταντάδες της γειτονιάς”,  παρέχει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες σε παιδιά και βρέφη. Είναι το πλέον κατάλληλο σεμινάριο για την ένταξη σας στο πρόγραμμα  επιδόRead More…

Επείγουσα Παιδική Βοήθεια

RTI Επείγουσα Παιδική Βοήθεια- Νταντάδες της γειτονιάς

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών Επείγουσα Παιδική Βοήθεια – Νταντάδες της γειτονιάς, παρέχει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες σε παιδιά και βρέφη. Είναι το πλέον κατάλληλο σεμινάριο για την ένταξη σας στο πρόγραμμα  “ΝτRead More…