Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όσον αφορά το φαρμακείο πρώτων βοηθειών, μπορεί να καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώRead More…