Βασική Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών (BLS)

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών για όσους θέλουν να γνωρίζουν τις πλέον απαραίτητες πρώτες βοήθειες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, το παιδί τους ή έναν συνάδελφό τουRead More…