Ά βοήθειες σε προπονητές

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΩΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Πρώτες Βοήθειες σε Προπονητές, Εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο! 🎯 “Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια” (Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος, ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτής) Ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που απευθύνεται σε προπονητές και εκπαιδεRead More…

Ά βοήθειες σε προπονητές

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΩΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ)

Πρώτες Βοήθειες σε Προπονητές! 🎯 “Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια” (Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος, ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτής) Ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που απευθύνεται σε προπονητές και εκπαιδευτικούς, ειδικά σχεδιασμένο για τις αRead More…

Ά βοήθειες σε προπονητές

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (Προπονητές)

Πρώτες Βοήθειες για Προπονητές, Εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο. 🎯Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (Ενήλικας-Παιδί-Βρέφος, ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτής) ⚠️Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών με πιστοποιητικό Εκπαίδευσης κατάλληλο για Read More…

ΚΑΡΠΑ-ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΚΑΡΠΑ-ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

Το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης(ΚΑΡΠΑ) & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (AED) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε καθένας να είναι σε θέση: να διαπιστώσει την απώλεια αναπνοής σε θύμα και να ανταποκριθεί έγRead More…

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Θεωρία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπονητές, επαγγελματίες υγείας και εναλλακτικούς θεραπευτές, στελέχη σωμάτων ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και σχολεία, εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και τη βιομηχανία κ.λπ. ,  και σε κάRead More…